לוגו נבטים

הנדסת קרקע ומים

סקרי קרקע לחקלאות

במסגרת הכנת תוכניות לעיבוד שטחים לחקלאות חברת נבטים מבצעת סקרי קרקע מקצועיים תוך דגש על הצרכים הייחודיים של הגידולים המתוכננים. הסקר כולל: מיפוי תכונות הקרקע המתבצע ע"י סוקר קרקע מקצועי, אנליזות והתאמת החלקות לגידולים. תוצאות הסקר מנותחות בהתחשב בצרכי הלקוח, ומשמשות אותו ככלי לקבלת החלטות.

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

טיוב קרקעות

הגידול המתמיד באוכלוסית כדור הארץ  ובעיקבותיו הדרישה ההולכת וגוברת למוצרי מזון מחייבים הרחבת שטחי החקלאות. תופעה זו דורשת שימוש ועיבוד קרקעות שנחשבות נחותות או פסולות לחקלאות.

חברת נבטים מתמחה בניתוח ואיפיון מצב הקרקע בחלקה ובתכנון הפעולות והאמצעים הנדרשים לטיוב תכונותיה ולהתאמתה לגידולים חקלאים.

תכנון הכולל שימור קרקע

בשלבי התכנון של הגידול נלקחים בחשבון תכונות הקרקע, הטופוגרפיה ותנאי האקלים כדי לאפשר תנאי גידול נאותים תוך הגנה מפני סחף הקרקע, התאמת מיכון למניעת פגיעה בתכונות הקרקע ולמניעת זיהום הסביבה עקב סחף כימיקלים אל מחוץ לחלקה או לתת-הקרקע.

שיקום קרקעות לחקלאות

בחלקות רבות בארץ ובעולם נפגעות תכונות הקרקע עקב התנהלות חקלאית לקויה או עקב עבודות שונות כגון: כריה, הזזת קרקע, הידוק וכד'. נבטים מתמחה בהתאמת האמצעים והעיבודים הנחוצים לשיקום תכונות הקרקע לשם החזרתה למעגל הייצור החקלאי.

איכויות מים

לנבטים התמחות בתחומי ניטור איכויות מים לחקלאות ומתן מענה הנדסי ואגרונומי  בתחום זה. במקומות בהם תכונות המים עשויות להיות בלתי יציבות, יודעת נבטים לאפיין, לנטר ולתת מענה מקצועי שיתאים לצרכי הגידול. כמו כן, לנבטים התמחות מיוחדת בתחום מערכות אוטומטיות לניהול מערכות אספקת מים בעלי איכויות משתנות.