תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אוטומציה ובקרה

איסוף, עיבוד וניתוח נתונים

החקלאות כמו כל מערכת מודרנית, מתקדמת ומתייעלת על בסיס הפקת לקחים ולימוד מתמיד. כדי לאפשר זאת יש להקים ולתחזק מערכת איסוף נתונים, הפקת לקחים ויישום הידע בצורה מדוייקת ויעילה.

נבטים מנהלת מערכת עניפה של איסוף נתונים בתחומים מגוונים, עיבוד הנתונים תוך הפקת לקחים ממערכות מידע משולבות ויישום הידע הנרכש לשם התייעלות ושיפור.