תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אקולוגיה חקלאית

אקולוגיה ואיכות סביבה

פעילות חקלאית מעצם טבעה, מהווה פוטנציאל לפגיעה בסביבה. הפעילות החקלאית כוללת שימושים בכימיקלים וחומרים אורגניים, הפעלת כלים וציוד מכאני, שימוש באנרגיה (חום, קרינה ועוד ).

במחצית השניה של המאה העשרים התפתחה החקלאות בצעדי ענק. עם התפתחות זו גדלה הפגיעה בערכי טבע וסביבה.

המודעות הגוברת להגנת הסביבה הביאה את הקהילה העולמית לדרישות מחמירות ולהקפדה בתחום זה.

בנבטים יש לתחום איכות הסביבה "מקום של כבוד". אנו מאמינים כי חקלאות בת קיימא תתקיים במקום בו מתקיימת שמירה על ערכי טבע ונוף בני קיימא.

יחס זה בנוי על שני יסודות:

  1. גישה ערכית לטבע
  2. גישה כלכלית בה רצוי (ולא רק ניתן) לנהל פעילות חקלאית מפותחת כאשר ההקפדה על הגנת הסביבה מוסיפה יתרונות כלכליים.

פעילות הייעוץ והתכנון של נבטים כוללת התייחסות מתמדת לנושא הגנת הסביבה. נבטים רואה שני תחומים כגורמי סיכון בעשיה החקלאית:

  1. פעילות תוך חקלאית: הדברה משולבת, שימור קרקע, דישון מבוקר, פליטת גזים, פליטת מזהמים לתת הקרקע, שימוש נכון באנרגיה, פסולת חקלאית (גזם, מוצרי פלסטיק, זכוכית, עץ, מתכות, זבלים וחומרים אורגניים)
  2. השפעה מחוץ לתחום החקלאי: סחף קרקע, נגר עילי הכולל מזהמים, פליטת נוזלים ומזהמים לסביבה, פליטת גזים בעקבות שימוש לא יעיל באנרגיה, שיבוש האיזון הטבעי (בע"ח, מזיקים, מחלות, עשביה ועוד)

בנבטים, בכל תחומי הפעילות, שוקדים על תכנון וניטור הפעולות השונות ע"מ לכמת את השפעות הפעילות החקלאית על הסביבה, להקטין ככל הניתן את ההשפעות השליליות ולהגביר את הפעולות התורמות לסביבה ולטבע תוך הגדלת הרווחיות והכדאיות הכלכלית.