תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אקולוגיה חקלאית

פתרון אזורי מערכתי

בשגרת העשייה החקלאית קיימים גורמים ומרכיבים שונים העשויים להשפיע לרעה על האיזון האקולוגי בסביבה החקלאית.

בנבטים שוקדים על ניתוח והבנת ההשפעה הפוטנציאלית של פעילויות שונות על איכות הסביבה ומתן פתרונות בהם משולבים מטרדים שונים בפעילות החקלאית האיזורית, כך שעומס המטרדים פוחת.