תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
אקולוגיה חקלאית

אגרונומיה בתחום הצומח

העשייה החקלאית מייצרת לעיתים גורמי זיהום המהווים מטרד בחלקה עצמה או לסביבה. בנוסף, החקלאות צורכת  בין היתר מוצרים שמקורם במטרדים שונים.

נבטים עוסקת בהכוונת פעילות אגרוטכנית למיזעור גורמי זיהום כגון: דישון לפי צרכי הצמח להקטנת פליטת מזהמים, יישום תוספים אורגניים באופן שיבטיח ניצול מיטבי של הצמח ומינימום הדחה של מזינים לתת הקרקע.

בתחום הגנת הצומח: הדברה משולבת – IPM, טיפול מושכל בהדברת עשבייה.

עוד בקטיגוריה פתרון אזורי מערכתי »