תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מערכות מים והשקיה

התאמה לצרכי הגידול

תעשיית מוצרי ההשקיה התפתחה מאוד ומאפשרת שימוש במגוון רחב של אבזרי השקיה בשיטות מגוונות.

נבטים עוסקת באיפיון הצרכים הייחודיים של הגידולים השונים עם תנאי הקרקע והסביבה ובהתאמת אמצעי ההשקיה ומערכות המים בכל שיטות ההשקיה (מערכות פתוחות, המטרה והמטרה זעירה, טפטוף.) לגידולים השונים .