תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הנדסת קרקע ומים

איכויות מים

לנבטים התמחות בתחומי ניטור איכויות מים לחקלאות ומתן מענה הנדסי ואגרונומי  בתחום זה.

במקומות בהם תכונות המים עשויות להיות בלתי יציבות, יודעת נבטים לאפיין, לנטר ולתת מענה מקצועי שיתאים לצרכי הגידול.

כמו כן, לנבטים התמחות מיוחדת בתחום מערכות אוטומטיות לניהול מערכות אספקת מים בעלי איכויות משתנות.