תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הנדסת קרקע ומים

שיקום קרקעות לחקלאות

בחלקות רבות בארץ ובעולם נפגעות תכונות הקרקע עקב התנהלות חקלאית לקויה או עקב עבודות שונות כגון: כריה, הזזת קרקע, הידוק וכד'

נבטים מתמחה בהתאמת האמצעים והעיבודים הנחוצים לשיקום תכונות הקרקע לשם החזרתה למעגל הייצור החקלאי.