תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הנדסת קרקע ומים

סקרי קרקע לחקלאות

במסגרת הכנת תוכניות לעיבוד שטחים לחקלאות חברת נבטים מבצעת סקרי קרקע מקצועיים תוך דגש על הצרכים הייחודיים של הגידולים המתוכננים. הסקר כולל: מיפוי תכונות הקרקע המתבצע ע"י סוקר קרקע מקצועי, אנליזות והתאמת החלקות לגידולים. תוצאות הסקר מנותחות בהתחשב בצרכי הלקוח, ומשמשות אותו ככלי לקבלת החלטות.