תחומי פעילות

צור קשר עמודי פנים

  +טלפון: 972-77-4008102
  +פקס: 972-77-4008103
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הנדסת קרקע ומים

תכנון הכולל שימור קרקע

בשלבי התכנון של הגידול נלקחים בחשבון תכונות הקרקע, הטופוגרפיה ותנאי האקלים כדי לאפשר תנאי גידול נאותים תוך הגנה מפני סחף הקרקע, התאמת מיכון למניעת פגיעה בתכונות הקרקע ולמניעת זיהום הסביבה עקב סחף כימיקלים אל מחוץ לחלקה או לתת-הקרקע.

עוד בקטיגוריה סקרי קרקע לחקלאות »