לוגו נבטים

אקולוגיה חקלאית

אגרונומיה בתחום הצומח

העשייה החקלאית מייצרת לעיתים גורמי זיהום המהווים מטרד בחלקה עצמה או לסביבה. בנוסף, החקלאות צורכת  בין היתר מוצרים שמקורם במטרדים שונים. נבטים עוסקת בהכוונת פעילות אגרוטכנית למיזעור גורמי זיהום כגון: דישון לפי צרכי הצמח להקטנת פליטת מזהמים, יישום תוספים אורגניים באופן שיבטיח ניצול מיטבי של הצמח ומינימום הדחה של מזינים לתת הקרקע.

בתחום הגנת הצומח: הדברה משולבת – IPM, טיפול מושכל בהדברת עשבייה.

פתרון אזורי מערכתי

בשגרת העשייה החקלאית קיימים גורמים ומרכיבים שונים העשויים להשפיע לרעה על האיזון האקולוגי בסביבה החקלאית. בנבטים שוקדים על ניתוח והבנת ההשפעה הפוטנציאלית של פעילויות שונות על איכות הסביבה ומתן פתרונות בהם משולבים מטרדים שונים בפעילות החקלאית האיזורית, כך שעומס המטרדים פוחת.

הפיכת מטרד למשאב

בפעילות החקלאית ניתן לקלוט מטרדים פוטנציאליים רבים אחרי הפיכתם למוצרים מועילים ואיכותיים.
נבטים מתמחה בייצור תוספים אורגניים וקומפוסט מפסולות שונות: שפכים חקלאיים, זבלי בעלי חיים, שאריות צמחים, פסולת ביתית אורגנית ועוד. ייצור זה מאופיין ומתוכנן כתהליך תעשייתי מבוקר עם דרישות ניהול ואיכות ברמה גבוהה.

אקולוגיה ואיכות סביבה

פעילות חקלאית מעצם טבעה, מהווה פוטנציאל לפגיעה בסביבה. הפעילות החקלאית כוללת שימושים בכימיקלים וחומרים אורגניים, הפעלת כלים וציוד מכאני, שימוש באנרגיה (חום, קרינה ועוד ).

במחצית השניה של המאה העשרים התפתחה החקלאות בצעדי ענק. עם התפתחות זו גדלה הפגיעה בערכי טבע וסביבה.

המודעות הגוברת להגנת הסביבה הביאה את הקהילה העולמית לדרישות מחמירות ולהקפדה בתחום זה.

בנבטים יש לתחום איכות הסביבה "מקום של כבוד". אנו מאמינים כי חקלאות בת קיימא תתקיים במקום בו מתקיימת שמירה על ערכי טבע ונוף בני קיימא.

יחס זה בנוי על שני יסודות:

  1. גישה ערכית לטבע
  2. גישה כלכלית בה רצוי (ולא רק ניתן) לנהל פעילות חקלאית מפותחת כאשר ההקפדה על הגנת הסביבה מוסיפה יתרונות כלכליים.

 

פעילות הייעוץ והתכנון של נבטים כוללת התייחסות מתמדת לנושא הגנת הסביבה. נבטים רואה שני תחומים כגורמי סיכון בעשיה החקלאית:

  1. פעילות תוך חקלאית: הדברה משולבת, שימור קרקע, דישון מבוקר, פליטת גזים, פליטת מזהמים לתת הקרקע, שימוש נכון באנרגיה, פסולת חקלאית (גזם, מוצרי פלסטיק, זכוכית, עץ, מתכות, זבלים וחומרים אורגניים)
  2. השפעה מחוץ לתחום החקלאי: סחף קרקע, נגר עילי הכולל מזהמים, פליטת נוזלים ומזהמים לסביבה, פליטת גזים בעקבות שימוש לא יעיל באנרגיה, שיבוש האיזון הטבעי (בע"ח, מזיקים, מחלות, עשביה ועוד)

 

בנבטים, בכל תחומי הפעילות, שוקדים על תכנון וניטור הפעולות השונות ע"מ לכמת את השפעות הפעילות החקלאית על הסביבה, להקטין ככל הניתן את ההשפעות השליליות ולהגביר את הפעולות התורמות לסביבה ולטבע תוך הגדלת הרווחיות והכדאיות הכלכלית.