לוגו נבטים

אוטומציה ובקרה

מערכות בקרת זמן אמת

חלק ניכר מהפעילות החקלאית מתבצע כיום באמצעות מחשבים ובקרים. בפעילויות אלה ניתן למנות מערכי מיון ואריזה, מכונות לעיבודי קרקע ואסיף ועוד.

תחום בו התפתחה מאוד הבקרה הם תחומי בקרת האקלים ובקרת ההשקיה. כיום מתבצעות ע"י בקרים מספר רב של פעולות המתוכננות ע"י אנשי מקצוע והמאפשרות תנאי גידול מיטביים לגידול גם בתנאי סביבה משתנים. מערכות אלה, מלבד התיפקוד הרגיל, משדרות התראות במקרים בהם נחוצה התערבות אנושית או הסבת תשומת הלב למאורעות מיוחדים.

בנבטים עוסקים בתחום בקרת זמן אמת במספר היבטים.

  • פיתוח טכנולוגיות ייחודיות לבקרה במערכות אספקת מים.
  • פיתוח טכנולוגיות בעלות גישה חדשנית להשקית מערכות חקלאיות "סופר אינטנסיביות".
  • איפיון ויישום פתרונות לפי תנאי וצרכי הלקוח.
  • שיבוץ חיישנים ומערכות בקרה מסחריות בהתאם לאיפיון הדרישות הייחודיות לפרוייקט.

מערכות בקרה מתקדמות

נבטים מנהלת מערכות משולבות של אמצעים ממוחשבים לבקרה ומערכת נתונים וידע להפעלת מימשק מורכב בשטחים חקלאיים. מערכות אלה נותנות מענה לתנאי גידול מורכבים אשר מכתיבים צורך בלימוד וניתוח מתמיד של התנאים המשתנים וקבלת החלטות כדי לאפשר  את התנאים הנאותים לגידול.

איסוף, עיבוד וניתוח נתונים

החקלאות כמו כל מערכת מודרנית, מתקדמת ומתייעלת על בסיס הפקת לקחים ולימוד מתמיד. כדי לאפשר זאת יש להקים ולתחזק מערכת איסוף נתונים, הפקת לקחים ויישום הידע בצורה מדוייקת ויעילה. נבטים מנהלת מערכת עניפה של איסוף נתונים בתחומים מגוונים, עיבוד הנתונים תוך הפקת לקחים ממערכות מידע משולבות ויישום הידע הנרכש לשם התייעלות ושיפור.

התאמת מערכות אוטומציה

בשוק האוטומציה קיימים כיום מחשבים, בקרים, חיישנים ואמצעי מדידה רבים באיכות טובה. כלים אלו פותחו לדרישות שונות ולתיפקוד בתנאי סביבה מסוימים. לעיתים קיים קושי בבחירת המערכת והרכיבים המתאימים לתנאים הספציפיים.
נבטים מתמחה באיפיון צרכי הלקוח והתאמת רכיבים ומערכות מיחשוב ובקרה שיבטיחו תיפקוד נכון ואמין תוך התחשבות בצרכים המיוחדים שיש לכל לקוח.

לאחר בניית המערכות מלווה נבטים את הלקוח בשלב הפעלת והרצת המערכת וכן בהטמעת השימוש  במערכת והפקת מירב התועלת ממנה באופן שוטף.