לוגו נבטים

אגרונומיה

גידולים אינטנסיביים ואקסטנסיביים

החקלאות האינטנסיבית מתפתחת בשנים האחרונות תוך חתירה למיצוי אופטימלי של משאבי כח אדם, מים, קרקע וכד'. בקבוצת גידולים זו ניתן למנות גידולי ירקות, פרחים, תבלינים, משתלות מסוגים שונים וכן גידולי מטע מסויימים. האופי האינטנסיבי מציב בפני המגדל אתגרים וקשיים בהם הוא מתמודד עם הצורך בהקפדה על תנאי סניטציה גבוהים, דרישות להשקיה מדוייקת, ניהול מערכות לבקרת אקלים ועוד. מאידך, עיקר המזון הבסיסי בעולם מיוצר בחקלאות האקסטנסיבית בשטחים פתוחים וביחידות גדולות.

צוות נבטים רכש ניסיון רב בליווי וייעוץ משולב לגידולים השונים תוך מתן דגשים ופתרונות כדי לנהל את הגידולים באופן אופטימלי.

שקופית קודמת
שקופית הבאה
שקופית קודמת
שקופית הבאה

תנאי גידול משתנים

גידול האוכלוסיה בארץ ובעולם מאלץ את החקלאות להתרחב תוך ניצול קרקעות שוליות ומים באיכויות ירודות. בנוסף, במקרים רבים נאלצים חקלאים ותיקים להתמודד עם בעיות שלא היו מוכרות בעבר בתחומי הגנת הצומח, איכויות מים, הרס מבנה קרקע ועוד.

בנבטים נרכש ניסיון עשיר בהבנה וניתוח מכלול התנאים שעשויים להקשות על התנהלות תקינה. בעזרת לימוד הגורמים המשפיעים, ניתוח המשקל היחסי של גורמים אלה ומציאת פתרונות יחודיים להתמודדות עם הקשיים, מצליחה נבטים לסייע במקרים רבים לקיים חקלאות איכותית ורווחית גם בתנאים קשים.

אפיון ותכנון אגרונומי

החקלאות המודרנית מציבה בפני החקלאי אתגרים ואילוצים שונים. דרישות ייחודיות של הצמח, תכונות קרקע ומים באיכויות משתנות, תנאי אקלים שאינם אופטימליים לגידול, תנאי שוק ועוד.

צוות נבטים, בשיתוף החקלאי, מייצר תמונת מצב מעודכנת ואמינה הלוקחת בחשבון את הרכיבים השונים שעשויים להשפיע על הצלחת הגידול. תמונה זו עם ניתוח מקצועי של מכלול האפשרויות למתן מענה מתאים בתחומי קרקע, מים, השקיה, הגנת הצומח ועוד מאפשרת בניית תוכנית מיטבית הכוללת הקמת תשתיות, תוכנית לניהול אגרוטכני, תוכנית רב שנתית, שיווק וכו'.

הדרכה חקלאית

הצוות המקצועי של נבטים נותן לחקלאי ייעוץ וליווי בתחומי הגידול השונים. הייעוץ כולל תכנון עונתי ומעקב שוטף במהלך העונה וכן ניתוח נתונים וביצועים בראיה רב שנתית. לכל מגדל ולכל חלקה ניתנים המלצות והנחיות בהתאם לתוכניות החקלאי ולמצב החלקה. במהלך העונה מתנהל מעקב רציף אחר התפתחות הגידול המתבצע ע"י החקלאי ובליווי נבטים.